शिक्षा

अनुसन्धानकर्ता उदयराज आलेको “थारु ए रिभिलेशन, सागा अफ इस्ट्रगल एण्ड सरभाइवल शोधग्रन्थ” बजानरमा आउदै

दाङका अनुसन्धानकर्ता उदयराज आलेले सात वर्ष लगाएर नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति थारु जातिको खोज तथा अध्ययन गरि “थारु ए रिभिलेशन, सागा अफ इस्ट्रगल एण्ड सरभाइवल” शोधग्रन्थ छिटै बजानरमा आउने भएको छ ।   थारु जातिको विकास तथा