विश्व

सुनामीबाट हैरानभई जापानीजले पानीमा तैरीने कार उत्पादन गरे

सन २०११ मार्च महिनाको प्रलयंकारी सुनामीको कहर जापानी नागरीक हिडको सुरमार्कीले बिर्सेको छैन् । उनको आंखै अघि बेग्रल्ती कार पानीमा बग्दै गर्दा नागरकिहरु आफनो ज्यान बचाउन दौडिरहेको त्यो द्धश्य उनको आखां अघि सिनेमाको रील जसरी आज पनि चलिरहन्छ । सुरमार्कीलाई