विश्व

गति लिँदै लोहनी नेतृत्वको स्वास्थ्य सुरक्षा विकाश समिती

काठमाण्डौं । सबै नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याउने उदेश्यले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितीले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रम संचालनमा ल्याईएको छ । २०७१ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति, २०७१ ले स्वास्थ्य