भिडियो

टिका सानुले प्रदिपलाई बोका भने पछि, प्रदिपले टिकालाई झ्याप्ली बाख्री भने